همه چیزهایی كه باید در باره توئیتر بدانیم

همه چیزهایی كه باید در باره توئیتر بدانیم

به گزارش مینی کامپیوتر روزنامه اعتماد نوشت: همه ما روزانه با فعالیت در شبکه های اجتماعی، ردپایی از خود برجای می گذاریم. ساعات فعالیت مان در شبکه های اجتماعی، تک تک صفحاتی که مخفیانه به آنها سر می زنیم، هر آنچه می نویسیم، بازنشر می نماییم و لایک می زنیم، همه و همه بخشی از این ردپای دیجیتالی است که ما از خودمان برجای می گذاریم.


شرکتهای فناوری صاحب این اپلیکیشن ها، مجموعه داده ای از ردپای ما دارند که می تواند به خوبی نشان دهنده باورها، عقاید، ارزش ها و الگوهای رفتاری ما باشد. برخی معتقدند که با تحلیل این ردپای دیجیتال، میتوان ما را بهتر از خودمان شناخت و حتی خصوصیت های روان شناختی هر فرد را هم به درستی پیش بینی نمود. بعنوان نمونه در ماجرای رسوایی «فیس بوک-کمبریج آنالاتیکا»، شرکت کمبریج آنالاتیکا در زمان انتخابات سال 2016 امریکا، با جمع آوری داده های 87 میلیون پروفایل فیس بوکی و تحلیل صفحاتی که توسط این پروفایل ها «لایک» شده بود، مبادرت به تحلیل روان شناختی این کاربران و متناسب با خصوصیت های روان شناختی و سنخ های روانی هر فرد، تبلیغ انتخاباتی در رابطه با آن خصوصیت را طراحی کرد. فارغ از آنکه این ماجرای «فیس بوک-کمبریج آنالاتیکا» تا چه میزان در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 امریکا موثر بود، این حقیقت که افراد را میتوان بر مبنای ردپای دیجیتالی که از خود برجای می گذارند، همچون از راه لایک های شان شناخت، نمی توان کتمان کرد. علاوه بر این، تحلیل رفتار جمعی کاربران شبکه های اجتماعی در لایک کردن مطالب، می تواند اطلاعات جدیدی از سازوکارهای حاکم بر این شبکه ها به ما بدهد. بعنوان مثال، کسی که می خواهد یک کمپین آنلاین موفق راه اندازی کند، لازم است بداند که سازوکار حاکم برای موفقیت یک توفان توییتری چیست و توییت هایی که در این توفان زده می شوند باید حاوی چه خصوصیت هایی باشند. در این گزارش، ما با ارائه داده هایی از توییتر کوشیده ایم تا نه تنها بعضی از خصوصیت های موثر بر دیده شدن یک توییت را ذکر نماییم، بلکه با ارائه گرافی از لایک توییت های برخی فعالان سیاسی در توییتر، رفتار و ارزش سیاسی آنها را در نسبت با یکدیگر مقایسه نماییم. روش تحلیل چیست؟ داده های تحلیل شده کدامند؟
به منظور جمع آوری لایک های بعضی کاربران سیاسی پرطرفدار در توییتر، لایک توییت های 18 حساب کاربری با گرایش های سیاسی مختلف شامل انقلابی و اصولگرا، اصلاح طلب و تحول خواه در بازه زمانی 16 آذر تا 19 دیماه سالجاری با روش های داده کاوی جمع آوری که در نتیجه آن داده های 951 توییت گردآوری شد. این 951 توییت در مجموع بیشتر از یک میلیون و 148هزار لایک را از طرف 120هزار و 742 کاربر یکتا دریافت نمودند. این حجم وسیع از داده های جمع آوری شده، یعنی بیشتر از یک میلیون و 148هزار لایک، یافته های پرارزش و قابل اتکایی را در اختیار ما قرار می دهد که سبب کاهش خطا در نتیجه گیری و افزایش ضریب اطمینان می شود.
لایک ها در مورد علل دیده شدن یک توییت چه می گویند؟
در فرایند گردآوری لایک ها، زمان ثبت هر لایک هم به ثبت رسید. تحلیل زمان ثبت شده برای هر لایک، یافته های جالب توجهی را در اختیار ما قرار داد؛ همچون اینکه هر توییت بعد از انتشار یک «زمان طلایی» دارد که می تواند بیشترین توجهات را به خود جلب نماید و بخش اعظم لایک های یک توییت، برای این بازه زمانی است. یافته های ما نشان داده است که اغلب لایک های یک توییت در 12 ساعت ابتدایی بعد از انتشار آن ثبت می شود. یعنی آنکه بعد از گذشت 12 ساعت از انتشار آن توییت، احیانا توجهات به آن توییت فروکش خواهد نمود. نمودار به روشنی گویای این حقیقت است. این نمودار، بعد از تحلیل زمان ثبت هر یک از لایک های جمع آوری شده (بیش از یک میلیون و 148هزار لایک) به دست آمده است. محور افقی تعداد ساعات بعد از انتشار توییت را نشان داده است و محور عمودی نشانگر آن است که چند درصد از کل لایک های یک توییت به این زمان متعلق می باشد. همان گونه که می بینید، عمده لایک های یک توییت در ارتباط با ساعات اولیه بعد از انتشار آن است و حدودا بعد از 36 ساعت از انتشار توییت، به ندرت آن توییت لایک خورده است. خیلی از توییت های بررسی شده هم در همان ساعات اولیه کل لایک های شان را به دست آورده‎ اند. سطر اول جدول بالا نشان داده است که هر توییت به صورت میانگین، در هر یک از این بازه های زمانی چند درصد از کل لایک هایش را به دست آورده است. همان گونه که مشخص است، به صورت میانگین 95.95 درصد از کل لایک های هر توییت متعلق به 24 ساعت اول بعد از انتشار آن است. سطر دوم هم نشان داده است که در بدترین و دیرترین حالت، یک توییت چند درصد از لایک هایش را در این بازه زمانی به دست می آورد. به صورت مثال، یک توییت در 6 ساعت ابتدایی بعد از انتشار، در بدترین حالت فقط 25 درصد از لایک هایش را به دست می آورد، اما به صورت میانگین هر توییت در 6 ساعت اول 67 درصد از لایک هایش را به دست خواهد آورد. این یافته ها نشان داده است که ساعات اولیه بعد از انتشار یک توییت، در موفقیت و دیده شدن آن توییت خیلی مهم است؛ چونکه بخش مهمی از لایک های آن توییت در همان ساعات اولیه کسب می شود و اگر این ساعات اولیه به هر علتی از دست برود، احیانا توییت، هر قدر هم خوب باشد، دیگر دیده نخواهد شد. این یافته با آنچه ما در ترند شدن هشتگ «اعدام نکنید» دیده بودیم هم تطابق دارد. جایی که فقط 6 ساعت بعد از انتشار نخستین توییت حاوی این هشتگ، بیشتر از 2.5 میلیون لایک و 638 هزار ریتوییت به توییت های حاوی این هشتگ اختصاص یافت که این حجم از توجه در نهایت سبب شد تا این هشتگ در ابعاد جهانی ترند شود. ازاین رو هر توییت و هر کمپین و توفان توییتری برای دیده شدن باید یک حقیقت را جدی بگیرد: ساعات اولیه مهم می باشد. این یافته ها ما را با یک حقیقت دیگر هم روبه رو می کند و آن اینکه موفقیت یک توییت، درست مثل یک سیستم پیچیده، به شرایط اولیه انتشار آن توییت بسیار حساس و وابسته است و توییتر به شکلی یک محیط آشوبناک است و چه بسا این محیط را با استفاده از نظریه آشوب (Chaos theory) بتوان بهتر تبیین کرد.
در کدام ساعت ها توییت بزنیم؟
شاید زمانی که این یادداشت را مطالعه کنید، با خود فکر کنید تابحال آنچه گفته شد بدیهی است. واضح است که یک توییت بیشترین لایک های خویش را در ساعات اولیه بعد از انتشار می گیرد. اما بر اساس این حقیقت که داده های ما هم آنرا تایید کردند، سوال مهمی که پیش می آید، آن است که چه ساعتی باید توییت زد؟ گردآوری ثبت ساعات لایک ها به ما کمک کرد تا بتوانیم بفهمیم در کدام ساعت از شبانه روز بیشترین لایک ها ثبت شده است؛ یافته ای که به ما کمک می نماید تا بفهمیم در چه ساعاتی از شبانه روز احتمال لایک شدن یک توییت بیشتر است که نتایج آن در تصویر شماره 2 آمده است. همان گونه که در این نمودار می بینید، حوالی ساعت 11 شب بیشترین تعداد لایک ثبت شده است. بعد از آن به ترتیب ساعات 10 شب، صفر صبح و 9 شب بیشترین لایک ثبت شده است. ازاین رو اگر شما بخواهید توییت تان بهتر دیده شود، اگر در ساعت 11 شب این توییت را بزنید احیانا موفق تر از زمانی خواهید بود که در ساعت 9 شب توییت خویش را منتشر کنید؛ به شکلی میتوان اظهار داشت که بازه طلایی برای لایک گرفتن در توییتر از ساعت 10 تا 12 شب است. یافته های بالا به صورت تجربی برای هر فعال توییتری ثابت شده است، اما بررسی ساعات مختلف در نمودار بالا، نتایج جالب تری به ما می دهد. بعنوان مثال، حوالی ساعت یک صبح تعداد لایک های بیشتری از ساعت 5 یا 6 عصر ثبت شده است. لایک هایی که احیانا به توییتی که در ساعات پایانی روز ثبت شده، اختصاص دارد. این یافته یک معنای مهم دارد. اگر ساعت 12 شب (صفر بامداد) توییت بزنید احیانا توییت تان بیشتر از ساعت 5 عصر لایک خواهد گرفت! واقعیتی که نشان داده است خیلی از کاربران توییتر عموما تا ساعت یک صبح بیدار هستند. این یافته ها در کنار این حقیقت که یک توییت بیشترین لایک را در همان ساعات ابتدایی خود می گیرد، راهنمای ساده ای را در اختیار ما قرار می دهد که به ما کمک می نماید تا استراتژی بهتری برای انتشار توییت های مان داشته باشیم. یعنی آنکه یک توییت با بهترین محتوا که در ساعت 5 عصر انتشار یافته، احیانا کمتر از توییتی با یک محتوای متوسط که در ساعت 10 شب انتشار یافته دیده می شود. پس در کنار توجه به محتوا، به ساعت انتشار توییت هم توجه کنید و اگر می خواهید توییت تان برجسته شود، حداکثر تلاش خود برای بازنشر شدن آنرا در همان ساعات اولیه انجام دهید.
23302


منبع:

1399/12/14
12:51:41
0.0 / 5
1301
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
لینک دوستان مینی كامپیوتر
مینی کامپیوتر