مطالب مینی كامپیوتر


همراهی همراه اول با زلزله زدگان خوی

همراهی همراه اول با زلزله زدگان خوی
براساس مركز ملی فضای مجازی؛

گزارش ارزیابی شبکه ملی اطلاعات به زودی منتشر می شود

گزارش ارزیابی شبکه ملی اطلاعات به زودی منتشر می شود

بلاتکلیفی تولیدکنندگان تراشه در ژاپن در رابطه با محدودیت صادرات به چین

بلاتکلیفی تولیدکنندگان تراشه در ژاپن در رابطه با محدودیت صادرات به چین
در تشریح یافته های یك مطالعه مطرح شد

تاثیرات منفی داروی ریتالین بر باروری مردان

تاثیرات منفی داروی ریتالین بر باروری مردان
در دیدار با مقامات دو كشور مطرح شد؛

توسعه مناسبات پستی بین ایران و عمان

توسعه مناسبات پستی بین ایران و عمان
با تالیف استاد دانشگاه تهران؛

کتاب حقوق تجارت بین الملل پیشرفته

کتاب حقوق تجارت بین الملل پیشرفته
در یك پژوهش بررسی شد

بیماری میاستنی و تجربه ناگوار مبتلا شدن به آن

بیماری میاستنی و تجربه ناگوار مبتلا شدن به آن

همکاری علمی دانشگاه امیرکبیر با مدرسه مدیریت اسکولکوف مسکو افزایش خواهد یافت

همکاری علمی دانشگاه امیرکبیر با مدرسه مدیریت اسکولکوف مسکو افزایش خواهد یافت

سنسور ایمنی الکتروشیمیایی جهت استفاده بالینی در تشخیص سریع آلزایمر

سنسور ایمنی الکتروشیمیایی جهت استفاده بالینی در تشخیص سریع آلزایمر
در پژوهش محققان دانشگاه تهران حاصل شد

الگوسازی تامین برق مناطق روستایی با ترکیب انرژی های تجدیدپذیر

الگوسازی تامین برق مناطق روستایی با ترکیب انرژی های تجدیدپذیر
مینی کامپیوتر