آرشیو مطالب : واتس اپ

در آپدیت جدید؛

قابلیت های جدید واتس اپ برای تماسهای گروهی افزوده شد

قابلیت های جدید واتس اپ برای تماسهای گروهی افزوده شد

قابلیت پیام های حذف شونده واتساپ گسترده تر می شود

قابلیت پیام های حذف شونده واتساپ گسترده تر می شود

واتساپ برای تماسهای گروهی قابلیت جدید اضافه كرد

واتساپ برای تماسهای گروهی قابلیت جدید اضافه كرد

كارمندان واتس اپ خواستار دستمزد برابر هستند

كارمندان واتس اپ خواستار دستمزد برابر هستند
در پی تغییر رویه فیس بوك؛

واتس اپ عقب نشینی كرد

واتس اپ عقب نشینی كرد
قابلیت جدید پیام رسان؛

چت های واتس اپ به صورت دائم میوت می شوند

چت های واتس اپ به صورت دائم میوت می شوند
لینک دوستان مینی كامپیوتر
مینی کامپیوتر